เกรซ Miss Thailand World 2019 ขอทำเพื่อชาติบริจาคหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลล์สู้ Covid-19

ข่าวประชาสัมพันธ์
เกรซ Miss Thailand World 2019 ขอทำเพื่อชาติบริจาคหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลล์สู้ Covid-19

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ที่กำลังระบาดทั่วโลกในตอนนี้

ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลต่างๆขาดแคลนของที่จำเป็นอย่างหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลล์ทำความสะอาดเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วย

ด้านเกรซ-นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ Miss Thailand World 2019 ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในครั้งนี้ จึงร่วมมือกับ  บริษัท Lana Glow by GK. จำกัด ขอช่วยเหลือสังคม บริจาคหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลล์ให้กับ สถานีอนามัย สาธารณะสุขจังหวัด หรือ โรงพยาบาลที่ขาดแคลน  เงื่อนไขการขอรับความช่วยเหลือ :  แจ้งข้อมูลชื่อสถานบริการเพื่อประชาชนพร้อมรูปถ่าย และ บุคคลที่ติดต่อได้ มาที่ Inbox เฟซบุ๊คแฟนเพจ Grace Narintorn
เเท็กที่เกี่ยวข้อง : Miss Thailand World 2019 Miss Thailand World