เที่ยว "ท้องฟ้าจำลอง" ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กินเที่ยว
เที่ยว "ท้องฟ้าจำลอง" ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ท้องฟ้าจำลอง นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นดีอีกด้วย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด Food Science for Kids by "SCE" ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)
 
ตามที่ องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) เป็นปีแห่งตารางธาตุ (International Year of the Periodic Table of Chemical Elements) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยการบูรณาการความรู้วิชาเคมีกับวิทยาศาสตร์อาหาร ในรูปแบบที่มีความสนุกสนาน ที่เด็กๆ สามารถเรียนรู้จากการทดลองด้วยตนเอง เสริมจินตนาการด้านดาราศาสตร์กับการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง "โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ (COCOMONG A Space Adventure)" สนุกเรียนรู้กับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายแห่ง และกิจกรรมเวทีกลาง


 
ค่าบัตรเข้าชม: 
ผู้ใหญ่ 30 บาท / เด็ก ฟรี (อายุต่ำกว่า 18 ปี)
* จำหน่ายบัตร / แจกบัตร ตั้งแต่ 8:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าบัตรจะหมด
** ไม่มีการจองบัตรล่วงหน้า
*** เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ขอความร่วมมือให้นั่งตัก

การแสดง:
ใช้เวลาทั้งหมด 40 นาที
ช่วงแรก - สอนดูดาว 20 นาที
ช่วงหลัง - ภาพยนตร์โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ 20 นาที


ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา