TTM GUIDE : การแสดงโขน ตอนสืบมรรคา

exclusive

TTM GUIDE : การแสดงโขน ตอนสืบมรรคา

การแสดงโขน ตอน “สืบมรรคา"
 
การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ๒๕๖๒ ตอน “สืบมรรคา” 
ความงดงามและความภาคภูมิใจของคนไทย กับศิลปะการแสดงขั้นสูง ที่งดงาม วิจิตร ตระการตา และความปราณีตในการสร้างทุกขั้นตอน
 
จัดแสดงระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย