บขส. เตรียมเปิดขายตั๋วและจองตั๋วระบบออนไลน์ตามปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์
บขส. เตรียมเปิดขายตั๋วและจองตั๋วระบบออนไลน์ตามปกติ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร บขส เตรียมเปิดให้ซื้อตั๋วโดยสารผ่านระบบออนไลน์

ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารผ่านระบบออนไลน์โดย เดินทางแบบวันต่อวัน
ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้โดยสารสามารถ จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์
ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป


ผู้โดยสารที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์จองตั๋วโดยสาร บขส. ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ตามปกติ
และสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ตั้งแต่แต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป